Achtergrond

WAAROM ONS

PROJECT NODIG IS

 

India heeft één van de vijf grootste steenindustrieën in de wereld. De productie van graniet gebeurt onder andere in Zuid-India. Arte Responsible Stone Foundation werkt daar in het Prakasamgewest in de staat Andhra Pradesh. In de Ballikurava Mandal zetten wij ons in voor meer dan 2000 kinderen waarvan een gedeelte niet naar school gaat.

 

MIGRANTEN

Ballikurava Mandal huisvest ongeveer 25 bedrijven die graniet winnen. Dit winnen en het verwerken van graniet is een belangrijke bron van inkomsten voor de acht dorpen die eromheen liggen. Daarnaast komen migranten vanuit andere staten naar dit gebied om te werken. In de groeves werken zo’n 1.500 mensen waarvan zo’n 65 tot 70 procent bestaat uit de vaak slecht betaalde migranten.

 

ZORGELIJK

In Ballikurava zijn ruim 3000 huishoudens met één of meer kinderen van 18 of jonger. Ze kunnen naar basisscholen in de buurt. Middelbare scholen liggen verder weg. Kinderen moeten soms wel acht tot tien kilometer reizen om daar te komen. Daarbij is de kwaliteit van de lessen en de slechte infrastructuur zorgelijk.

NIET STRUCTUREEL NAAR SCHOOL

Door deze omstandigheden gaan veel kinderen niet structureel naar school. Andere kinderen gaan naar school als ze niet hoeven te werken. Zij moeten vooral in bijvoorbeeld landbouwgebieden meewerken als er geoogst moet worden. Dat betekent dat zij een paar keer per jaar meerdere weken afwezig zijn. Deze kinderen hebben een grotere kans om school vroegtijdig te verlaten.

KINDERARBEID

Kinderarbeid in Zuid-India vindt vooral plaats in de landbouwsector. Kinderen van de gezinnen in Ballikurava Mandal plukken en/of verwerken katoen of chilipepers. Op de tweede plaats vindt kinderarbeid in de granietsector plaats. Jongens werken in de verwerkingseenheden of ze doen constructiewerk. Meisjes worden vaak thuisgehouden om huishoudelijk werk in een gezin te doen.